container for covid-19 screeing
Read More
News

Screening Covid-19 Container for HadYai Hospital

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ สนับสนุนตู้คอนเทนเนอร์ตรวจคัดกรองเชื้อCovid19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มบริษัทฯไทยรีเฟอร์ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อCovid19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ติดเชื้อ Covid19 โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ปฏิบัติงานให้ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่อยู่ภายในตู้ ใช้แขนออกมานอกตู้เพื่อทำการคัดกรองผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ทำให้ลดความเสี่ยงลงทั้งตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

Read more

Reefer Container Information
Read More
News

Reefer Container General Info

Reefer Container Information by Hassel Nederveen Machine Manufacturers and Models Carrier Thinline - Reciprocal type compressor 511 (ML2i) (Year 1997-2004) (Temp -20c) 541 (ML3) (From Year 2004) (Temp -25c) Primeline - Scroll type compressor 561 (ML3)...

Read more

deliver hapiness festival
Read More
News

ThaiReefer Deliver hapiness festival 2020

ThaiReefer Deliver hapiness festival 2020 กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ขอขอบพระคุณลูกค้าและพันธมิตรทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจให้ THAIREEFER เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างยั่งยืน และขอขอบพระคุณที่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะพัฒนาและมุ่งมั่นที่จะสร้างสินค้าและบริการที่ดีส่งมอบให้ท่านอย่างต่อเนื่อง

Read more

ThaiReefer new year party 2020
Read More
News

ThaiReefer New Year Party 2020

ThaiReefer New Year Party 2020 กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020 ให้กับพนักงานงานจัดขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ร้านอาหารชานเลรีสอร์ท โดยมีคุณไตรเดช คุปตาภา กรรมการผู้จัดการเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจับของขวัญ แจกรางวัล ประกวดชุดแต่งกาย ร้องเพลงและเต้นรำกัน โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กันในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020

Read more

safety driver training
Read More
News

Safety drive trainings

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาทางบริษัท ไทยรีเฟอร์ จำกัด ได้เป็นหนึ่งในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทีได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการอบรมการขับขี่ปลอดภัย ภายใต้กิจกรรม "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร คุณวุฒิพงษ์ สุภัควนิช มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ภายในกิจกรรม จะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง จิตสำนึกความปลอดภัยในการจราจรทางบก และเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร การบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และแนวทางการปฏิบัติเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยเจ้าหน้าที่ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร การบรรยายให้ความรู้เรื่องการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการดูแลผู้ประสบเหตุ...

Read more

Read More
News

ThaiReefer Group New Year 2019 Party

     วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและศิริมงคลให้กับพนักงานทุกคน โดยมีคุณคงพร คุปตาภา รองกรรมการผู้จัดการเป็นประธานในพิธี หลังจากทำบุญเสร็จ มีงานกินเลี้ยงสังสรรค์กันต่อ โดยมีกิจกรรมร้องเพลงร่วมกัน จับฉลากของรางวัล ส่งมอบรอยยิ้มและความสุขซึ่งกันและกัน

Read more