Reefer Connect

Reefer Connect คือ อุปกรณ์ควบคุมตู้คอนเทนเนอร์เย็นแบบ Real time

Reefer Connect ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
1. สามารถควบคุมระบบตู้คอนเทนเนอร์แบบ Real time ทำ PTI ผ่านระบบได้
2. สามารถบอกพิกัดของตู้คอนเทนเนอร์ได้ พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อตู้ถึงที่หมาย
3. สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิได้แบบ Real time พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิตก หรือตู้มีปัญหา
4. สามารถเรียกดูข้อมูลการทำงานของระบบได้แบบ Real time และยังสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย
5. ช่วยลดความเสี่ยงของสินค้าแช่เย็นที่อยู่ภายในตู้ได้
6. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา

Reefer Connect
reefer connect
reefer connect
reefer connect