Read More
Uncategorized

Carrier ML2i Humidity เซ็นเซอร์ (12-00745-00SV)

Carrier ML2i Humidity Sensor (12-00745-00SV)      ทีมเซอร์วิสของ ThaiReefer ได้เข้าให้บริการลูกค้าที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เย็น แบบ ML2i โดยการเปลี่ยน Humidity Sensor (12-00745-00SV) และทำการเคลียร์ Alarm รวมทั้งทำ PTI (Pre Trip

Read more

Read More
Uncategorized

Carrier ML2i คอนโทรลเลอร์ (12-56002)

Carrier ML2i Container Controller (12-56002)      ทีมเซอร์วิสของ ThaiReefer ได้เข้าให้บริการลูกค้าที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เย็น แบบ ML2i โดยการเปลี่ยน Controller (12-56002) ทำการเช็คเครื่องทั่วไป เช็คระบบน้ำยา รวมทั้งทำ PTI (Pre Trip Inspection)

Read more

Read More
Uncategorized

Carrier ML2i Container Contactor 12แอมป์ (10-00431-06)

Carrier ML2i Container Contactor 12Amp (10-00431-06)      ทีมเซอร์วิสของ ThaiReefer ได้เข้าให้บริการลูกค้าที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เย็น แบบ ML2i โดยการเปลี่ยน Contactor 12Amp 1 ตัว และทำการเช็คเครื่องทั่วไป เช็คระบบน้ำยา รวมทั้งทำ PTI

Read more

Read More
Uncategorized

รายการ Alarm List ของ CARRIER

Alarm Code ด้านล่างนี้คือ Alarm ที่พบได้บ่อยในหน้าเครื่องทำความเย็นของ Carrier โดยจากประสบการณ์ของเรา (ไทยรีเฟอร์) โปรดติดต่อเราหากต้องการอะไหล่ หรือบริการจากเรา CARRIER Reefer Container Common Alarms AL22 Evaporator Fan Motor Safety

Read more