Uncategorized

Carrier ML2i Container Contactor 12แอมป์ (10-00431-06)

Carrier ML2i Container Contactor 12Amp (10-00431-06)

     ทีมเซอร์วิสของ ThaiReefer ได้เข้าให้บริการลูกค้าที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เย็น แบบ ML2i โดยการเปลี่ยน Contactor 12Amp 1 ตัว และทำการเช็คเครื่องทั่วไป เช็คระบบน้ำยา รวมทั้งทำ PTI (Pre Trip Inspection)
สำหรับอะไหล่ตู้คอนเทนเนอร์เย็น และสอบถามวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น, โปรดติดต่อ ThaiReefer ได้ที่ info@thaireefer.co.th

Carrier ML2i Container Contactor 12Amp (10-00431-06)
Carrier ML2i container Contactor 12Amp (10-00431-06)

Related Posts