Read More
Uncategorized

รายการ Alarm List ของ CARRIER

Alarm Code ด้านล่างนี้คือ Alarm ที่พบได้บ่อยในหน้าเครื่องทำความเย็นของ Carrier โดยจากประสบการณ์ของเรา (ไทยรีเฟอร์) โปรดติดต่อเราหากต้องการอะไหล่ หรือบริการจากเรา CARRIER Reefer Container Common Alarms AL22 Evaporator Fan Motor Safety

Read more