Uncategorized

การบรรจุสินค้า

การจัดการสินค้า – การบรรจุสินค้าในตู้สินค้าห้องเย็น

reefer container air flow

คำแนะนำสำหรับการบรรจุสินค้าในตู้สินค้าห้องเย็น :

  •      การบรรจุ หรือการนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ควรกระทำด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันอากาศภายนอกส่งกระทบต่อตัวตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์
  • ควรเช็คให้แน่ใจว่าหีบห่อสินค้าทุกชิ้นถูกจัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่มีกีดขวางทางลม เพื่อช่วยให้กระแสลมหมุนเวียนได้ดี
  • สินค้าควรถูกจัดเรียงให้ห่างจากประตู และผนังอย่างน้อย 100 มิลลิเมตร เพื่อให้ระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้สามารถหมุนเวียนอากาศกลับเข้าสู่เครื่องทำความเย็นได้
  • ไม่ควรจัดวางสินค้าสูงเลยเส้นแดงภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพราะจะขัดขวางทางเดินลม
  • อย่าปล่อยพื้นที่ให้โล่งเป็นบริเวณกว้าง เพื่อป้องกันสินค้าอาจถล่มลงมาได้ในระหว่างการเดินทาง
  • ไม่ควรบรรจุสินค้าเกินจากน้ำหนักที่กำหนด
  • น้ำหนักรวม (รวมน้ำหนักตู้เปล่า) ไม่ควรเกินข้อกำหนดการวิ่งรถบนถนน
  • ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรบรรจุสินค้าต่างชนิดกันในตู้เดียวกัน เนื่องจากสินค้าบางชนิด(โดยเฉพาะผลไม้) ต้องใช้อุณหภูมิ และสภาวะการถ่ายเทอากาศที่เฉพาะเจาะจง

Related Posts