Read More
Uncategorized

การเตรียมอุณหภูมิตู้สินค้าล่วงหน้า

การจัดการสินค้าและการเตรียมอุณหภูมิสำหรับตู้สินค้าแบบห้องเย็น การทำอุณหภูมิของสินค้าไว้ล่วงหน้า: สินค้าควรจะทำให้เย็นได้ตามอุณหภูมิที่ต้องการก่อน ที่จะนำมาบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เสมอ การทำเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอุณหภูมิ และเพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ หลีกเลี่ยงการเน่าเสียของสินค้าที่เสียง่าย ตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็นถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิของสินค้าที่บรรจุในตู้นั้นๆ ไม่ใช่เพื่อลดอุณหภูมิของสินค้า การบรรจุสินค้าที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์ที่กำหนดไว้ อาจทำให้เครื่องทำงานหนักและทำให้เครื่องชำรุดเสียหายในที่สุด ขั้นตอนการเตรียมการ: สินค้าต้องทำให้เย็นล่วงหน้าตามอุณหภูมิที่ต้องการก่อนที่จะทำการโหลดสินค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็นถูกตั้งอุณหภูมิที่ถูกต้องได้ตามกำหนดแล้ว โปรดระวังเรื่องการตั้งค่าอุณหภูมิ +/- และหน่วยอุณหภูมิ C/F ช่องระบายอากาศต้องเปิดตามค่าที่กำหนดไว้ การตั้งค่าที่ถูกต้องจะขึ้นอยู่กับสินค้า

Read more