Uncategorized

เปลี่ยนลูกปืนคอยล์ร้อน

บริการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์เย็น

  • 1) เปลี่ยนลูกปืนคอยล์ร้อน
  • 2) เคลียร์ Alarm ที่เครื่อง
  • 3) ตรวจเช็คการทำงานเครื่องทั่วไป รวมทั้งตรวจเช็คระบบน้ำยา
  • Reefer Container Service
    Reefer Container Service
    Reefer Container Service