Uncategorized

กิจกรรม: ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563

การตรวจสุขภาพประจำปี 2563 กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน กิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีทีมแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย จากสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นผู้ตรวจสุขภาพให้พนักงานในปีนี้ ถือเป็นสวัสดิการดีๆ ที่ทางบริษัทฯ มอบให้  เพราะเราเชื่อว่า “พนักงานสุขภาพดี จะสร้างองค์กรให้เป็นสุข” 🙂