ทีมงาน Volvo มาดูการใช้งาน SideLifter ที่ลานมหาชัย