Read More
Uncategorized

การบรรจุสินค้า

การจัดการสินค้า - การบรรจุสินค้าในตู้สินค้าห้องเย็น คำแนะนำสำหรับการบรรจุสินค้าในตู้สินค้าห้องเย็น :      การบรรจุ หรือการนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ควรกระทำด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันอากาศภายนอกส่งกระทบต่อตัวตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ควรเช็คให้แน่ใจว่าหีบห่อสินค้าทุกชิ้นถูกจัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่มีกีดขวางทางลม เพื่อช่วยให้กระแสลมหมุนเวียนได้ดี สินค้าควรถูกจัดเรียงให้ห่างจากประตู และผนังอย่างน้อย 100 มิลลิเมตร เพื่อให้ระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้สามารถหมุนเวียนอากาศกลับเข้าสู่เครื่องทำความเย็นได้ ไม่ควรจัดวางสินค้าสูงเลยเส้นแดงภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพราะจะขัดขวางทางเดินลม

Read more