Read More
Uncategorized

การบรรจุสินค้า

การจัดการสินค้า - การบรรจุสินค้าในตู้สินค้าห้องเย็น คำแนะนำสำหรับการบรรจุสินค้าในตู้สินค้าห้องเย็น :      การบรรจุ หรือการนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ควรกระทำด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันอากาศภายนอกส่งกระทบต่อตัวตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ควรเช็คให้แน่ใจว่าหีบห่อสินค้าทุกชิ้นถูกจัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่มีกีดขวางทางลม เพื่อช่วยให้กระแสลมหมุนเวียนได้ดี สินค้าควรถูกจัดเรียงให้ห่างจากประตู และผนังอย่างน้อย 100 มิลลิเมตร เพื่อให้ระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้สามารถหมุนเวียนอากาศกลับเข้าสู่เครื่องทำความเย็นได้ ไม่ควรจัดวางสินค้าสูงเลยเส้นแดงภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพราะจะขัดขวางทางเดินลม

Read more

Read More
Uncategorized

การเตรียมอุณหภูมิตู้สินค้าล่วงหน้า

การจัดการสินค้าและการเตรียมอุณหภูมิสำหรับตู้สินค้าแบบห้องเย็น การทำอุณหภูมิของสินค้าไว้ล่วงหน้า: สินค้าควรจะทำให้เย็นได้ตามอุณหภูมิที่ต้องการก่อน ที่จะนำมาบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เสมอ การทำเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอุณหภูมิ และเพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ หลีกเลี่ยงการเน่าเสียของสินค้าที่เสียง่าย ตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็นถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิของสินค้าที่บรรจุในตู้นั้นๆ ไม่ใช่เพื่อลดอุณหภูมิของสินค้า การบรรจุสินค้าที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์ที่กำหนดไว้ อาจทำให้เครื่องทำงานหนักและทำให้เครื่องชำรุดเสียหายในที่สุด ขั้นตอนการเตรียมการ: สินค้าต้องทำให้เย็นล่วงหน้าตามอุณหภูมิที่ต้องการก่อนที่จะทำการโหลดสินค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็นถูกตั้งอุณหภูมิที่ถูกต้องได้ตามกำหนดแล้ว โปรดระวังเรื่องการตั้งค่าอุณหภูมิ +/- และหน่วยอุณหภูมิ C/F ช่องระบายอากาศต้องเปิดตามค่าที่กำหนดไว้ การตั้งค่าที่ถูกต้องจะขึ้นอยู่กับสินค้า

Read more

Read More
Uncategorized

การใช้งานและแก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์เย็นเบื้องต้น

การใช้งานและแก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์เย็น เบื้องต้น บริเวณด้านหน้าตู้คอนเทนเนอร์เย็น (Reefer Container) ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สายเมนไฟ 440V. 50Hz. - ทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟเข้าตู้คอนเทนเนอร์เย็น Condenser fan (พัดลมคอยล์ร้อน) - ทำหน้าที่ระบายความร้อนของตู้คอนเทนเนอร์เย็น Compressor -

Read more