Uncategorized

STEELBRO โมเดล SB362 Bridge Leg

STEELBRO ทางเลือกสำหรับการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์

ขาสะพานเป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับเครื่องมือยกตู้คอนเทนเนอร์ รุ่น SB362

ซึ่งท่านสามารถเลือกขาของ Side Lifter เพื่อให้เหมาะสมกับงานของท่านได้

SteelBro SB362 bridge leg
SteelBro SB362 Bridge leg and tilt

สมรรถนะ :

SB362
รุ่นขาสะพาน

SB362
รุ่นขาผสม ระหว่าง
ขาสะพานกับขาเอียง

SteelBro  สามารถยกได้ทั้งตู้ 20 และ 40 ฟุต (ตู้หนัก/ตู้เปล่า)

sign-correct
sign-correct

SteelBro  สามารถยกตู้ขนาด 20 ฟุตได้พร้อมกัน 2 ตู้

sign-correct
sign-correct

SteelBro  สามารถซ้อนตู้ ขนาด 20 หรือ 40 ฟุต ได้ 2 ชั้น

sign-correct
sign-correct

SteelBro  สามารถเคลื่อนย้ายตู้เดี่ยว ขนาด 20 ฟุต จากรถหัวลากที่บรรทุกตู้ขนาด 20 ฟุตมาพร้อมกัน 2 ตู้ได้

sign-none
sign-correct

SteelBro  ใช้ในการขนส่งแบบผสมผสานได้ โดยการยกตู้ขนาด 20 หรือ 40 ฟุต ระหว่างรถหัวลากกับรถไฟได้

sign-none
sign-correct

SteelBro  เมื่อยกตู้ขึ้นมาไว้บนหางของ Side Lifter เรียบร้อยแล้ว 1 ตู้ ยังสามารถยกตู้อีกตู้ขึ้นจากพื้น แล้วยกลอยค้างไว้ให้รถหัวลากถอยเข้ามาเพื่อรับตู้ออกไปได้

sign-correct
sign-correct

SteelBro  รุ่นขาสะพาน ขาของมันสามารถข้ามคล่อมหัวลากอีกคันได้อย่างปลอดภัย โดยมี Sensor ช่วยเตือน เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการยกตู้ได้มากยิ่งขึ้น

sign-correct
sign-correct

SteelBro  ความยืดหยุ่นในการใช้งาน

สูง

สูงสุด

SteelBro  เสถียรภาพ

สูงสุด

สูงมาก

SteelBro SB362 Bridge leg

Sidlifter รุ่นขาสะพาน ไม่ได้ผลิตมาแล้วคุณภาพเท่าเทียมกันทั้งหมดนะ

STEELBRO เป็นเลิศทางการแข่งขัน

 

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้น
ตู้คอนเทนเนอร์ที่สูง 9.6 ฟุต สามารถวางซ้อน 2 ชั้นได้อย่างง่ายดาย

SteelBro SB362 Bridge leg

การเคลื่อนย้ายตู้เดี่ยว ขนาด 20 ฟุต
จากรถหัวลากที่บรรทุกตู้ขนาด 20 ฟุตมาพร้อมกันสองตู้ เป็นเรื่องที่ง่ายดายโดยใช้ Side Lifter รุ่นขาผสม

ทำงานในพื้นที่จำกัดได้
รุ่นขาสะพาน ขาของมันสามารถข้ามคล่อมหัวลากอีกคันได้อย่างปลอดภัย โดยมี Sensor ช่วยเตือน เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการยกตู้ได้มากยิ่งขึ้น

SteelBro SB362 Bridge leg

เชื่อถือได้
SteelBro Side Lifter ออกแบบด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง และเชื่อถือได้

สามาถเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์หลายๆตู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเรื่องของเวลาการทำงาน พบว่า Steelbro รุ่นขาสะพานทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าของผู้ผลิตรายอื่นๆ

SteelBro SB362 Bridge leg
SteelBro SB362 bridge leg

มอบเสถียรภาพขั้นสูงสุด
Side lifer รุ่นขาสะพาน เป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้มีเสถียรภาพสูงสุดในกระบวนการยกตู้ รุ่นนี้สามารถเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์จาก trailer คันนึงไปยังอีกคันนึงได้อย่างรวดเร็วทำให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้น ขาที่ยืดออกไปได้มากถึง 4.6 เมตร ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายไป-มา จากรถหัวลากหรือจากรถไฟ

SteelBro SB362 Bridge leg
SteelBro SB362 Bridge leg and tilt

มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
Side Lifter รุ่นขาผสม เป็นการผสมผสานที่ลงตัวที่สุด ซึ่งมีความโดดเด่น ไร้ข้อจำกัด และรวมข้อดีของทั้งขาสะพานและขาเอียงเข้าไว้ด้วยกัน