Uncategorized

Sqare Roots ฟารม์ในตู้คอนเทนเนอร์

“Square Roots” ฟาร์มภายในตู้คอนเทนเนอร์

     “Square Roots” ฟาร์มในเมืองแห่งนี้ เป็นฟาร์มที่เพาะปลูกผักสดไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์จัดวางไว้ในบริเวณลานจอดรถในเมืองบรูคลิน ฟาร์มแห่งนี้สามารถควบคุมการให้น้ำ และควบคุมอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์ได้ ซึ่งทำให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี ซึ่งโปรเจคนี้ได้ร่วมก่อตั้งโดย Kimbal Musk ซึ่งเป็นน้องชายของ Elon Musk (ผู้ก่อตั้ง บริษัทรถยนต์ไฟฟ้า Tesla และ SpaceX)

     โดยโปรเจคนี้คือการนำเอาพืชผักไปปลูกไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 10 ใบ โดยตู้คอนเทนเนอร์แต่ละใบจะมีพื้นที่ 320 ตารางฟุต(ประมาณ 29.7 ตารางเมตร) แต่เชื่อหรือไม่? ฟาร์มแห่งนี้สามารถให้ผลผลิตเท่ากับฟาร์มขนาด 2 เอเคอร์ได้ (ประมาณ 5 ไร่) เกษตรกรสามารถควบคุมอุณหภูมิ สภาพอากาศ การให้น้ำและปุ๋ยพืชผักเหล่านี้ได้โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ทำให้สภาพแวดล้อมภายในตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีการแปรผันตามสภาพแวดล้อมภายนอก และใช้น้ำเพียง 8 แกลลอน/วัน/ตู้คอนเทนเนอร์(ประมาณ 3.78 ลิตร) ส่วนภายในตู้จะติดตั้งหลอดไฟ LED แบบเส้นแทนการใช้แสงแดด