Uncategorized

Carrier ML2i Humidity เซ็นเซอร์ (12-00745-00SV)

Carrier ML2i Humidity Sensor (12-00745-00SV)

     ทีมเซอร์วิสของ ThaiReefer ได้เข้าให้บริการลูกค้าที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์เย็น แบบ ML2i โดยการเปลี่ยน Humidity Sensor (12-00745-00SV) และทำการเคลียร์ Alarm รวมทั้งทำ PTI (Pre Trip Inspection)
สำหรับอะไหล่ตู้คอนเทนเนอร์เย็น และสอบถามวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น, โปรดติดต่อ ThaiReefer ได้ที่ info@thaireefer.co.th

Carrier ML2i Humidity Sensor
Carrier ML2i Humidity Sensor

Related Posts