Read More
Uncategorized

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ (บริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด) ได้รับการอนุมัติให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO อย่างเป็นทางการโดยกรมศุลกากร

บริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด ได้รับการอนุมัติให้เป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO บริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด ได้รับการอนุมัติให้เป็น “ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ” ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทางด้านศุลกากร ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ตามประกาศกรมศุลกากรเลขที่  181/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนออกของมาตรฐาน AEO ถือเป็นเครื่องหมายรับประกันความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยทางการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และถือเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการของบริษัท รีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด ให้เป็นตัวแทนออกของที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ...

Read more

Read More
Uncategorized

ทำบุญประจำปี ส่งท้ายปีเก่า2020 ต้อนรับปีใหม่2021

ทำบุญบริษัทประจำปี 2563 (ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่) เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณไตรเดช คุปตาภา กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสทำบุญบริษัทประจำปี 2563 รวมถึงการส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ และการก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของการก่อตั้งบริษัทฯอีกด้วย โดยทางคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป จากวัดบางปิ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินการกิจการของบริษัทฯและพนักงาน กิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักใหญ่ จ.สมุทรสาคร

Read more

Read More
Uncategorized

เกร็ดความรู้ : น้ำแข็งในตู้มาจากไหน

น้ำแข็งในตู้มาจากไหน?? น้ำแข็งในตู้มาจากไหน??? 1) น้ำตกค้างจากการล้าง ทำความสะอาดพื้นตู้ 2) น้ำที่เกิดจากการเปิดประตูตู้บ่อย ทำให้อากาศร้อนมากระทบกับความเย็นภายในตู้ 3) น้ำที่เกิดจากระบบท่อระบายน้ำทิ้งอุดตัน 4) น้ำที่เกิดจากตัวสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เย็น จะมีระบบลมเย็น ส่งจากด้านล่างบริเวณหน้าเครื่องภายในตู้มาตามพื้น T-floor ไปจนถึงท้ายตู้ แล้วลมจะวนกลับทางด้านบน ดังนั้นหากผู้ใช้งานเปิดตู้ขณะที่เครื่องทำงานอยู่จะทำให้ความร้อนจากภายนอกถูกดูดเข้ามาภายในตู้ เมื่ออากาศร้อนกระทบกับความเย็นในตู้ จะทำให้เกิดความชื้นและหยดน้ำ เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น้ำในตู้จะกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกาะตามผนังหรือพื้นตู้ จนเกิดน้ำแข็งสะสมพื้น T-floor สำคัญอย่างไร?? พื้น T-floor เป็นพื้นตู้อลูมิเนียม รูปตัวที T ลมเย็นจะถูกส่งไปตามร่องพื้น t-floor ไปจนถึงท้ายตู้ ถ้ามีสิ่งกีดขวาง เช่นเศษขยะ เศษวัตถุดิบ...

Read more

Read More
Uncategorized

กิจกรรม: ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563

การตรวจสุขภาพประจำปี 2563 กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน กิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีทีมแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย จากสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นผู้ตรวจสุขภาพให้พนักงานในปีนี้ ถือเป็นสวัสดิการดีๆ ที่ทางบริษัทฯ มอบให้  เพราะเราเชื่อว่า "พนักงานสุขภาพดี จะสร้างองค์กรให้เป็นสุข" :)

Read more

Read More
Uncategorized

กิจกรรมอบรม “หลักสูตรความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔”

อบรม “หลักสูตรความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔” สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่ เมื่อวันพฤหัส ที่ 9 กรกฏาคม 2563 ทางกลุ่มบริษัทฯไทยรีเฟอร์ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔  โดยมี ดร. พรหมมาศ พิชญาปุณณภพ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมงกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนำไปบริหารจัดการและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยแล้ว  ทุกคนยังได้รับวุติบัตรมาครอบครองกันคนละ...

Read more

Read More
Uncategorized

งานติดตั้งหน้าเครื่อง Carrier นอกสถานที่

งานติดตั้งหน้าเครื่อง Carrier นอกสถานที่ เมื่อตู้คอนเทนเนอร์เย็นรุ่นเก่าของลูกค้าใช้การไม่ได้ เครื่องไม่ทำงาน ทำอุณหภูมิไม่ได้ หาอะไหล่ในตลาดก็พบว่าไม่มีขายแล้ว ลูกค้าไม่จำเป็นต้องทิ้งตู้โดยไม่ได้ใช้งาน ทางไทยรีเฟอร์สามารถเข้าไปตรวจประเมินสภาพตู้คอนเทนเนอร์ให้ได้ ว่าตู้คอนเทนเนอร์ยังสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ส่วนใดได้บ้าง ตู้บางรุ่นเก่ามากจนหาอะไหล่ไม่ได้แล้วในตลาด หากลูกค้าไม่ทำการโมดิฟายตู้ไปแล้ว ทางไทยรีเฟอร์ขอแนะนำให้เปลี่ยนหน้าเครื่องใหม่ยกชุด โดยใช้บอดี้ของตู้เดิม ลูกค้าก็จะได้ตู้เก่าที่กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม :) ทั้งนี้สภาพบอดี้ของตู้ต้องอยู่ในสภาพที่ดีด้วยทางไทยรีเฟอร์มีทีมงานประเมิน  งานซ่อม และงานเปลี่ยนหน้าเครื่องนอกสถานที่ หรือหากลูกค้าสะดวกนำตู้คอนเทนเนอร์เย็นเข้ามาให้ช่างช่วยประเมิน สามารถเข้ามาที่ลานไทยรีเฟอร์ สมุทรสาคร (แผนที่ คลิ๊กที่นี่)

Read more