กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว