Uncategorized

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว

     กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” โดยเส้นทางการวิ่งในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คุณตูน บอดี้สแลม จะเริ่มต้นการวิ่งจากวัดน้ำน้อยนอก – ปั๊ม PT – ปั๊ม PT สิงหนคร – วัดดีหลวงใน – บ้านจักรคอม และสิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านพังเภา โดยจุดเช็คพ้อยปั๊มน้ำมัน PT สิงหนครอยู่ข้างลานสงขลารีเฟอร์พอดี และเมื่อคุณตูนวิ่งมาถึงจุดเช็คพ้อยทางบริษัทสงขลารีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด และกลุ่มพนักงาน จึงได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ในครั้งนี้

ที่มาของโครงการ “ก้าวคนละก้าว”

     ปี 2559 คนไทยทั่วประเทศร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ ในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน” โดย ตูน บอดี้สแลม ซึ่งทำการระดมทุนด้วยการ วิ่งระยะไกล เริ่มต้นจาก กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่ โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเป็นระยะทาง 400 กิโลเมตร และสามารถระดมทุนจากคนไทยทั่วประเทศได้ถึง 85 ล้านบาท และเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งจนฮิตเป็นกระแสไปทั่วประเทศ

     แต่ปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยไม่ได้หยุดอยู่ที่ รพ.บางสะพาน เพียงแห่งเดียว ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคนไข้ให้เพียงพอต่อความความต้องการที่มากขึ้นทในทุกๆวัน เสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจึงส่งกันมาถึงตูน บอดี้สแลม และทีมงาน “ก้าวคนละก้าว” อย่างไม่ขาดสาย

     “ก้าวครั้งใหม่” จึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับระยะทางที่ยาวขึ้น นานขึ้น และจำนวนโรงพยาบาลที่จะทำการบริจาคมากขึ้น ในชื่อโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เบตง – แม่สาย 2,191 กิโลเมตร

ที่มาเนื้อหาโครงการ : www.kaokonlakao.com