แผนที่ กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ลานมหาชัย (ไทยรีเฟอร์ และรีเฟอร์ เอ็กซเพรส)


สำนักงานสีลม (รีเฟอร์ เอ็กซเพรส)


ลานแหลมฉบัง (รีเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ)


ลานสงขลา (สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส)


ลานสะเดา (รีเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ)