แผนที่ กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์

ลานมหาชัย (ไทยรีเฟอร์ และรีเฟอร์ เอ็กซเพรส)

สำนักงานสีลม (รีเฟอร์ เอ็กซเพรส)

ลานแหลมฉบัง (รีเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ)

ลานสงขลา (สงขลา รีเฟอร์ เซอร์วิส)

ลานสะเดา (รีเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ)