เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นจาก จ.สุราษฎร์ธานี

ไทยรีเฟอร์ ให้บริการรถหัวลากขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นโซนภาคใต้ของไทย และจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม และเรทราคา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่.

1. NP Marine Port จ.สุราษฎร์ธานี ไปยัง
  1.1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  1.2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  1.3 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  1.4 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  1.5 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  1.6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  1.7 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  1.8 อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

2. สถานีรถไฟจาก จ.สุราษฎร์ธานี ไปยัง
  2.1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  2.2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  2.3 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  2.4 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  2.5 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
  2.6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  2.7 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2.8 อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

เพราะเหตุใจจึงควรเลือกใช้บริกรกับ “ไทยรีเฟอร์”
+ เรามีประกันด้านการขนส่ง
+ รถหัวลากทุกคันของเราติดต้ังเครื่องปั่นไฟฟ้า (Genset) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับตู้คอนเทนเนอร์เย็นโดยเฉพาะ
+ เรามีลานพักตู้คอนเทนเนอร์ในจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านงานขนส่งทางภาคใต้ของไทย
+ เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเย็น และเครื่องยนต์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Related Link

– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นจาก จ.สงขลา
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคเหนือ
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคตะวันออก
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคกลาง
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคตะวันตก
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคใต้
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง ข้ามแดน
– Cross Border Logistic between Malaysia-Thailand