Uncategorized

บริการเปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็น Carrier ML2i

บริการเปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็น

   กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ให้บริการเปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็น เปลี่ยนดรายเออร์ และเติมน้ำยา R134A ให้กับลูกค้า

Reefer Container Service
Reefer Container Service