Uncategorized

การเตรียมอุณหภูมิตู้สินค้าล่วงหน้า

การจัดการสินค้าและการเตรียมอุณหภูมิสำหรับตู้สินค้าแบบห้องเย็น

การเตรียมอุณหภูมิตู้สินค้า

การทำอุณหภูมิของสินค้าไว้ล่วงหน้า:

  • สินค้าควรจะทำให้เย็นได้ตามอุณหภูมิที่ต้องการก่อน ที่จะนำมาบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เสมอ การทำเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอุณหภูมิ และเพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ หลีกเลี่ยงการเน่าเสียของสินค้าที่เสียง่าย
  • ตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็นถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิของสินค้าที่บรรจุในตู้นั้นๆ ไม่ใช่เพื่อลดอุณหภูมิของสินค้า
  • การบรรจุสินค้าที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์ที่กำหนดไว้ อาจทำให้เครื่องทำงานหนักและทำให้เครื่องชำรุดเสียหายในที่สุด

ขั้นตอนการเตรียมการ:

  • สินค้าต้องทำให้เย็นล่วงหน้าตามอุณหภูมิที่ต้องการก่อนที่จะทำการโหลดสินค้า
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็นถูกตั้งอุณหภูมิที่ถูกต้องได้ตามกำหนดแล้ว โปรดระวังเรื่องการตั้งค่าอุณหภูมิ +/- และหน่วยอุณหภูมิ C/F
  • ช่องระบายอากาศต้องเปิดตามค่าที่กำหนดไว้ การตั้งค่าที่ถูกต้องจะขึ้นอยู่กับสินค้า
  • ปิดสวิทช์เครื่องทำความเย็น 15 นาที ก่อนที่จะเปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงระหว่างการโหลดสินค้าด้วย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่นของไอน้ำ และหลีกเลี่ยงความเสียหายจากภาวะสุญญากาศ
  • ถ้าเวลาในการขนส่งสินค้าทางบกเกิน 1 ชั่วโมงขึ้นไปสำหรับสินค้าแช่เย็น และ เกิน 2 ชั่วโมงสำหรับสินค้าแช่แข็ง ขอแนะนำให้ใช้ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานให้กับตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่ง

หมายเหตุ :

  • การเดินเครื่องทำความเย็น ขณะที่ตู้คอนเทนเนอร์ถูกเปิดอยู่ เป็นเหตุให้อากาศร้อนจากภายนอกเคลื่อนตัวเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว และทำให้ความร้อนในตู้สูงขึ้น เมื่ออากาศชื้นเข้าสู่เครื่องทำความเย็น ความชื้นจะกลั่นตัวลงบนพื้นผิวส่วนในของเครื่อง รวมถึงสินค้าด้วย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้สินค้าเสียหายได้

Related Posts