บริการเดินพิธีการศุลกากร

shipping-refrigerated-cargo01-th

ไทยรีเฟอร์ ในฐานะ Fright Forwarder จะสามารถช่วยคุณในระบบการขนส่งสินค้าแบบเย็นได้อย่างไร?

การขนส่งสินค้าแช่เย็น เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การขนส่งสินค้าแบบเย็น ซึ่งมีความซับซ้อนกว่า เนื่องจากตัวสินค้าเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นท่านควรจะเลือกทำงานกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

ไทยรีเฟอร์สามารถช่วยท่านจัดการเรื่องงานส่งออกและนำเข้า ทำให้ท่านมีเวลาไปทำสิ่งสำคัญด้านอื่นๆได้มากขึ้น

บริการของเรา :

  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการส่งออก/นำเข้า
  • เตรียมและช่วยประสานงานศุลกากรให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
  • ให้คำแนะนำการดูแลสินค้าแบบเย็น/แห้ง (การเลือกอุปกรณ์, การแพคสินค้า, การตั้งอุณหภูมิ และอื่นๆ)
  • ห้องเย็นสำหรับเก็บสินค้า
  • การจองรถและจองเรือ

ติดต่อทีมงานของเราได้ที่ [email protected]