STEELBRO โมเดล SB362 ขาสะพาน

STEELBRO ทางเลือกสำหรับการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์

Steelbro Sidelifter SB362 Bridgeleg

Sidlifter รุ่นขาสะพาน ไม่ได้ผลิตมาแล้วคุณภาพเท่าเทียมกันทั้งหมดนะ

STEELBRO เป็นเลิศทางการแข่งขัน

 

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้น
ตู้คอนเทนเนอร์ที่สูง 9.6 ฟุต สามารถวางซ้อน 2 ชั้นได้อย่างง่ายดาย

Steelbro Sidelifter SB362 Bridgeleg

การเคลื่อนย้ายตู้เดี่ยว ขนาด 20 ฟุต
จากรถหัวลากที่บรรทุกตู้ขนาด 20 ฟุตมาพร้อมกันสองตู้ เป็นเรื่องที่ง่ายดายโดยใช้ Side Lifter รุ่นขาผสม

ทำงานในพื้นที่จำกัดได้
รุ่นขาสะพาน ขาของมันสามารถข้ามคล่อมหัวลากอีกคันได้อย่างปลอดภัย โดยมี Sensor ช่วยเตือน เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการยกตู้ได้มากยิ่งขึ้น

Steelbro Sidelifter SB362 Bridgeleg

เชื่อถือได้
SteelBro Side Lifter ออกแบบด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง และเชื่อถือได้

สามาถเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์หลายๆตู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเรื่องของเวลาการทำงาน พบว่า Steelbro รุ่นขาสะพานทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าของผู้ผลิตรายอื่นๆ

Steelbro Sidelifter SB362 Bridgeleg
SteelBro SB362 bridge leg

มอบเสถียรภาพขั้นสูงสุด
Side lifer รุ่นขาสะพาน เป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้มีเสถียรภาพสูงสุดในกระบวนการยกตู้ รุ่นนี้สามารถเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์จาก trailer คันนึงไปยังอีกคันนึงได้อย่างรวดเร็วทำให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้น ขาที่ยืดออกไปได้มากถึง 4.6 เมตร ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายไป-มา จากรถหัวลากหรือจากรถไฟ

Steelbro Sidelifter SB362 Bridgeleg
SteelBro SB362 Bridge leg and tilt

มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
Side Lifter รุ่นขาผสม เป็นการผสมผสานที่ลงตัวที่สุด ซึ่งมีความโดดเด่น ไร้ข้อจำกัด และรวมข้อดีของทั้งขาสะพานและขาเอียงเข้าไว้ด้วยกัน

ขาสะพานเป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับเครื่องมือยกตู้คอนเทนเนอร์ รุ่น SB362
ซึ่งท่านสามารถเลือกขาของ Side Lifter เพื่อให้เหมาะสมกับงานของท่านได้
SteelBro SideLifterSteelBro SideLifter

สมรรถนะ :

SB362
รุ่นขาสะพาน
SB362
รุ่นขาผสม ระหว่าง/
ขาสะพานกับขาเอียง
สามารถยกได้ทั้งตู้ 20 และ 40 ฟุต (ตู้หนัก/ตู้เปล่า)
สามารถยกตู้ขนาด 20 ฟุตได้พร้อมกัน 2 ตู้
สามารถซ้อนตู้ ขนาด 20 หรือ 40 ฟุต ได้ 2 ชั้น
สามารถเคลื่อนย้ายตู้เดี่ยว ขนาด 20 ฟุต จากรถหัวลากที่บรรทุกตู้ขนาด 20 ฟุตมาพร้อมกัน 2 ตู้ได้
ใช้ในการขนส่งแบบผสมผสานได้ โดยการยกตู้ขนาด 20 หรือ 40 ฟุต ระหว่างรถหัวลากกับรถไฟได้
เมื่อยกตู้ขึ้นมาไว้บนหางของ Side Lifter เรียบร้อยแล้ว 1 ตู้ ยังสามารถยกตู้อีกตู้ขึ้นจากพื้น แล้วยกลอยค้างไว้ให้รถหัวลากถอยเข้ามาเพื่อรับตู้ออกไปได้
รุ่นขาสะพาน ขาของมันสามารถข้ามคล่อมหัวลากอีกคันได้อย่างปลอดภัย โดยมี Sensor ช่วยเตือน เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการยกตู้ได้มากยิ่งขึ้น
ความยืดหยุ่นในการใช้งาน
สูง
สูงสุด
เสถียรภาพ
สูงสุด
สูงมาก
steelbro sb362 bridge leg
steelbro sb362 bridge leg
steelbro sb362 bridge leg
steelbro sb362 bridge leg
steelbro sb362 bridge leg
steelbro sb362 bridge leg
steelbro sb362 bridge leg
custom clearance and sidelifter service
custom clearance and sidelifter service
custom clearance and sidelifter service
custom clearance and sidelifter service
custom clearance and sidelifter service
custom clearance and sidelifter service
custom clearance and sidelifter service
custom clearance and sidelifter service