ยินดีกับคุณสุพล ที่ได้รับ Certificate จากการอบรมของ Carrier