Uncategorized

อบรมตู้คอนเทนเนอร์เย็น Star Cool

Star Cool Dealer Reefer Container Training

สรุปการอบรมตู้เย็น Star Cool Dealer Training
ลว.9-10/03/60 ที่ Best Western Premier Amaranth Suvarnabhhumi Airport

รูปแบบ มี 2 แบบ ได้แก่
1) Star Cool Unit (SCU) เป็นตัวเครื่องสำหรับไปติดตั้งกับตู้คอนเทนเนอร์
2) Star Cool Integrated (SCT) ซึ่งตัวนี้ หน้าเครื่องและตู้หลอมติดเป็นส่วนเดียว มีข้อดีคือความร้อนรั่วไหลเข้าในตู้ไม่ได้
น้ำหนักตู้ลดลง 100 กก ช่วยให้บรรจุสินค้าได้เพิ่มขึ้น

     ตู้Star Cool ตัวตู้ได้ออกแบบให้แข็งแรง ผนังใช้ Q-Liner เพื่อให้นน.เบา ซ่อมบำรุงง่าย แผ่นบังคับลมใช้PVC (เดิมสแตนเลส)จึงยืดหยุ่นได้และมีแผ่นยางรองด้านหลังเพื่อช่วยลดแรงกระแทก และป้องกันการยุบตัวเข้าขวางทางลมช่วยให้อุณหภูมิตู้คงที่
ติดตั้งCompressor แบบลูกสูบซึ่งสามารถซ่อมได้ (แบบ Scoll ซ่อมไม่ได้)

     นอกจากนั้นวิทยากรได้บรรยายถึงพื้นฐานการทำความเย็นของระบบน้ำยา อะไหล่หน้าเครื่อง หลักการทำงานของตู้ Star Cool และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
สรุปคือ ตู้Starcool กินไฟน้อย น้ำหนักเบา บรรจุนน.เพิ่มได้อีก 100 กก.ทำอุณหภูมิได้เร็ว ประหยัดและสามารถซ่อมได้ง่าย

     วันที่สอง : ไปดูงานที่ลาน และฝึกปฎิบัติงานภาคสนาม ได้ทำแบบทดสอบจากการปฎิบัติจริงช่วยให้เข้าใจอุปกรณ์ อะไหล่และหน้าที่การทำงาน ต่างๆ ได้ฝึกการตรวจวัดค่าต่างๆ ของตู้คอนเทนเนอร์ การ ตรวจเช็คน้ำยา การเช็คหน้าเครื่องซึ่งช่วยนำวิธีการมาประยุกต์ใช้ในงานของบริษัท ช่วยให้งานผิดพลาดน้อยลง และการเช็คซ่อมตรงกับปัญหาของตู้

reefer container training
reefer container training
reefer container training
reefer container training