Uncategorized

องค์ประกอบความปลอดภัยของ Defrost heater

การละลายน้ำแข็งของฮีตเตอร์องค์ประกอบความปลอดภัย

     เรามีความระมัดระวังในกรณีที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ความร้อนของหน่วยห้องเย็น (ไฟ) สาเหตุของการซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมและการใช้วัสดุ / ชิ้นส่วนอย่างไม่ถูกต้อง

ทุกคนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบเครื่องทำความร้อนหรือการเปลี่ยนคอยล์เย็นระเหยเกิดขึ้นที่เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

หากมีคำถามใด ๆ ในเรื่องนี้โปรดติดต่อ ThaiReefer ที่ info@thaireefer.co.th