Uncategorized

รายการที่ได้รับการยอมรับจาก FOSFA

     สมาคมน้ำมัน เมล็ดพันธุ์พืช และ ไขมัน (FOSFA:The Fedaration of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd)เป็นสมาคมผู้ตั้งกฏข้อตกลงและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของการค้าขายสินค้าจำพวก น้ำมันพืช น้ำมัน และไขมันของการค้าระดับโลก ซึ่งทางสมาคมมีสมาชิกจำนวน 1123 ราย ใน 90 ประเทศทั่วโลก. สมาชิกของสมาคมได้แก่ ผู้ผลิตสินค้า ผู้ดำเนินการ ผู้ขนส่งสินค้า เอเยนต์ พ่อค้า นายหน้า ตัวแทนจำหน่าย เจ้าของสายเรือ นายหน้าสายเรือ บริษัทแทงค์ คนขายประกัน ฯลฯ

     FOSFA มีข้อตกลงมาตรฐานหลากหลายรูปแบบที่คลอบคลุมสินค้าเพื่อการส่งออก ไม่ว่าจะเป็น CIF, C&F หรือ FOB, มาตรฐานสำหรับถั่วเหลือง, เมล็ดทานตะวัน, เรพซีด ไขมันและน้ำมันจากพืช ไขมันและน้ำมันจากสัตว์ทะเล น้ำมันและไขมันสกัด จากต้นกำเนิดทั่วโลกม มาตรฐานสำหรับการขนส่งสินค้าในรูปแบบต่างๆ และเทอมการค้าในรูปแบบต่างๆ ตามสถิติแล้ว 85% ของการค้าน้ำมันและไขมันทั่วโลกซื้อขายกันภายใต้ข้อตกลง FOSFA

     ไทยรีเฟอร์-เปติเคมาส ดำเนินธุรกิจให้บริการ ISO แทงค์ เพื่อบรรทุกสินค้าที่มีในลิสส์ของ FOSFA สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ISO แทงค์ ติดต่อทีมงานเราได้ที่ info@ThaiReefer.co.th / info@petikemas.co.th