Uncategorized

วิธีใช้งาน ทวิสล็อคแบบเกลียว

วิธีใช้งานทวิสล็อค (Twist Lock)

     ทวิสล็อค (Twist Lock) คืออุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ โดยอุปกรณ์ทวิสล็อคจะใช้ล็อคตู้คอนเทนเนอร์กับหางลาก ทวิสล็อคจะถูกติดตั้งไว้ที่หางลาก โดยเมื่อนำตู้มาวางบนหางลากแล้วทำการหมุนสลักล็อคเพื่อยึดตู้คอนเทนเนอร์ให้ติดกับหางลาก จะช่วยป้องกันตู้คอนเทนเนอร์หลุดตกจากหางลาก สร้างความปลอดภัยในงานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

โดยทวิสล็อคมีหลายประเภท จากในคลิปจะยกตัวอย่างมา 3 ประเภท ได้แก่

  • ทวิสล็อคแบบกลม
  • ทวิสล็อคแบบเหลี่ยม
  • ทวิล็อคแบบเกลียว

วิธีการใช้งานทวิสล็อค ทั้ง 3 ประเภท

     ทวิสล็อคแบบกลม และแบบเหลี่ยม วิธีการล็อคตู้คอนเทนเนอร์จะเหมือนกัน คือเมื่อวางตู้บนหางลากแล้วให้ทำการบิดหมุนสลักล็อค ทวิสล็อคจะหมุนหัวสลักล็อคเพื่อทำการล็อคมุมตู้คอนเทนเนอร์กับหางลาก แต่ทวิสล็อคทั้ง 2 แบบนี้จะไม่มีสลักกันล็อคคลาย ส่วนวิธีการปลดล็อคให้ทำการบิดหมุนสลักกลับ จะทำให้สลักล็อคหมุนปลดล็อคตู้คอนเทนเนอร์

     ทวิสล็อคแบบเกลียว วิธีการใช้งานเมื่อวางตู้คอนเทนเนอร์บนหางลากแล้ว ให้บิดหมุนเกลียวทวิสล็อคไปทางซ้ายสลักล็อคจะบิดมาล็อคตู้คอนเทนเนอร์กับหางลาก และให้หมุนเกลียวไปทางด้านขวาจะทำให้สลักล็อคเลื่อนต่ำลงมาล็อคตู้คอนเทนเนอร์จนแน่น ทวิสล็อคแบบเกลียวจะมีสลักนิรภัยเพื่อใช้ป้องกันการคลายตัวของเกลียว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการล็อคตู้คอนเทนเนอร์อีกชั้น