Uncategorized

วิธีการละลายน้ำแข็ง

วิธีการละลายน้ำแข็ง

 

เมื่ออากาศร้อนชื้นเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ความชื้นควบแน่นบนคอยส์เย็น และเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งซึ่งเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิไม่เป็นไปตามที่ตั้งเอาไว้

สาเหตุ

  • 1. สินค้ามีความชื้นสูง
  • 2. เปิด-ปิดประตูตู้บ่อยเกินไป
  • 3. ไม่มีการละลายน้ำแข็งหลังการเปิดประตูตู้
  • 4. เปิดตู้นานขณะที่เครื่องยังทำงานอยู่

เกร็ดความรู้

  • 1. สินค้าควรมีอุณหภูมิตามที่กำหนดก่อนที่จะนำมาโหลดเข้าตู้คอนเทนเนอร์
  • 2. รันตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้ได้อุณหภูมิตามที่กำหนดก่อนที่จะทำการโหลดสินค้า
  • 3. หลังจากโหลดสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรเปิด-ปิดประตูตู้บ่อยๆ เพราะจะทำให้ความชื้นเข้าไปภายในตู้
  • 4. ควรละลายน้ำแข็งประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้ความชื้นออกจากตู้คอนเทนเนอร์
  • 5. ควรปรับระดับตู้โดยให้หน้าเครื่องอยู่สูงกว่าระดับประตู เพื่อป้องกันการสะสมของน้ำบริเวณหน้าเครื่องที่อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำแข็งบล๊อกและส่งผลทำให้อุณหภูมิไม่ลง
  • 6. ควรรักษาความสะอาดภายในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกไปกีดขวางทางเดินลม บนพื้น T-floor

ขั้นตอนการล้าง

1. เปิดแผงคอยส์เย็น โดยการเอาสลักเกลียวออกจากฝา

Reefer Container Service

2. เมื่อเปิดฝาออกแล้ว สังเกตช่องระบายอากาศใต้คอยส์เย็น ว่ามีก้อนน้ำแข็งสะสมอยู่หรือไม่

Reefer Container Service
Reefer Container Service

3. เปิดแผงช่องลมด้านล่าง ตรวจดูว่ามีน้ำแข้งสะสมอยู่หรือไม่และหาแนวทางที่ง่ายที่สุดสำหรับการล้าง

Reefer Container Service

4. ทำความสะอาดโดยการใช้น้ำฉีดล้างทั้งคอยส์เย็นและแผงช่องลมจนกว่าน้ำแข็งจะละลายออกหมด

Reefer Container Service
Reefer Container Service
Reefer Container Service

5. ตรวจเช็คอีกครั้งว่าน้ำแข็งละลายออกหมดแล้ว จึงทำการปิดแผงคอยส์เย็นและแผงช่องลมไว้ตามเดิม
6. ตรวจเช็คความสะอาดของพื้นตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งว่าไม่มีอะไรกีดขวางทางเดินลม

Reefer Container Service
Reefer Container Service