Uncategorized

พาวเวอร์ปลั๊ก สำหรับคอนเทนเนอร์เย็น (22-02378-00)

Reefer Container Power Plug (22-02378-00) Service

     ทีมเซอร์วิสของ ThaiReefer ให้บริการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์เย็นที่มีปัญหาที่ Popwer Plug บริเวณข้างถนน โดยทีมเซอร์วิสได้ทำการเปลี่ยน Power Plug (22-02378-00) ให้ใหม่ และได้ตรวจเช็คระบบการทำงานทั้งระบบอีกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าตู้คอนเทนเนอร์ทำงานได้เป็นปกติ
สำหรับอะไหล่ตู้คอนเทนเนอร์เย็น และสอบถามวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น, โปรดติดต่อ ThaiReefer ได้ที่ [email protected]

reefer conttainer service
reefer conttainer service
reefer conttainer service

Related Posts