บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในฐานะ Third Party Logistics (3PL)

ไทยรีเฟอร์ ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในฐานะ Third Party Logistics (3PL) ให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ต้องการหาบริษัทขนส่งที่น่าเชื่อถือและชำนาญการเรื่องการขนส่งสินค้า ไทยรีเฟอร์ให้บริการขนส่งสินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์เย็นทั้งภายในประเทศและข้ามแดนมายาวนานถึง 30 ปี โดยมีเส้นทางการขนส่งหลักๆ ทั่วประเทศไทย และข้ามแดนไปประเทศมาเลเซีย กัมพูชา ลาว และพม่า

ไทยรีเฟอร์มีตู้คอนเทนเนอร์และรถขนส่งเป็นของตัวเอง ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของสินค้าและสามารถตรวจติดตามได้ตลอดเวลา ไทยรีเฟอร์เป็นศูนย์บริการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์เย็นด้วยอุปกรณ์และอะไหล่ที่ครบครัน

reefer container transport
reefer container transport

และยังมีทีมช่างที่สามารถให้บริการซ่อมนอกสถานที่ทั่วประเทศอีกด้วย ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาขนส่ง

maintenance reefer container
maintenance reefer container

สำหรับงานขนส่งสินค้าข้ามแดนและงานพิธีการนำเข้าส่งออก ไทยรีเฟอร์มีเจ้าหน้าที่ชำนาญการเรื่องพิธีการศุลกากรคอยให้คำแนะนำและให้บริการลูกค้าที่ต้องการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ไทยรีเฟอร์ยังให้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์ รับฝากตู้คอนเทนเนอร์ บริการยกตู้คอนเทนเนอร์ โดยกระจายการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง ทั้งหมด 4 ลาน ได้แก่ (ลานมหาชัย / ลานแหลมฉบัง / ลานสงขลา/ ลานสะเดา)

ลานตู้คอนเทนเนอร์ มหาชัย

Mahachai Depot

ลานตู้คอนเทนเนอร์ สงขลา

Songkhla container depot

ลานตู้คอนเทนเนอร์ แหลมฉบัง

Laemchabang container depot

ลานตู้คอนเทนเนอร์ สะเดา

Sadao container depot

ไทยรีเฟอร์พร้อมแล้วที่จะให้บริการขนส่งสินค้าของท่านในฐานะ Third Party Logistics (3PL) อย่างครบวงจร