ที่พักอาศัยหรือสตูดิโอจากคอนเทนเนอร์ทรงสูง 40ฟุต01