ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับงาน Offshore

JM-SA/SB Series

Offshore Container

10′ Dry Goods
2,991×2,438×2,591 mm
Tare: 2,200 kgs.
Payload: 7,800 kgs.
MGW: 10,000 kgs.

Offshore Container

20′ Dry Goods
6,058×2,438×2,591 mm
Tare: 4,000 kgs.
Payload: 16,000 kgs.
MGW: 20,000 kgs.

Open Top Containers

Offshore Container

10′ Open Top
2,991×2,438×2,591 mm
Tare: 2,200 kgs.
Payload: 7,800 kgs.
MGW: 10,000 kgs.

Offshore Container

20′ Open Top
6,058×2,438×2,591 mm
Tare: 4,500 kgs.
Payload: 15,500 kgs.
MGW: 20,000 kgs.

Half Height Containers

Offshore Container

10′ HalfHeight
2,991×2,438×1,433 mm
Tare: 2,200 kgs.
Payload: 7,800 kgs.
MGW: 10,000 kgs.

Offshore Container

20′ HalfHeight
6,058×2,438×1,433 mm
Tare: 3,300 kgs.
Payload: 10,700 kgs.
MGW: 14,000 kgs.

Mini Containe

Offshore Container

5′ Mini with Shelving
1,600×1,880×2,820 mm
Tare: 1,565 kgs.
Payload: 4,935 kgs.
MGW: 6,500 kgs.

Offshore Container

6′ Mini
1,830×2,438×2,591 mm
Tare: 1,600 kgs.
Payload: 6,400 kgs.
MGW: 8,000 kgs.

Cargo Baskets

Offshore Container

5′ Cargo Basket
1,524×1,220×1,380 mm
Tare: 680 kgs.
Payload: 4,320 kgs.
MGW: 5,000 kgs.

Offshore Container

8′ Cargo Basket
2,438×1,220×1,380 mm
Tare: 820 kgs.
Payload: 5,180 kgs.
MGW: 6,000 kgs.

Offshore Container

12′ Cargo Basket
3,660×1,220×1,380 mm
Tare: 1,150 kgs.
Payload: 6,000 kgs.
MGW: 7,150 kgs.

Offshore Container

21′ Cargo Basket
6,400×1,220×1,380 mm
Tare: 2080 kgs.
Payload: 7,920 kgs.
MGW: 10,000 kgs.

Work Basket/Gas Bottle Rack/Waste Skips

Offshore Container

4′ Gas Rack
1,140×1,140×2,210 mm
Tare: 750 kgs.
Payload: 2,250 kgs.
MGW: 3,300 kgs.

Offshore Container

4′ Protector Basket
1,220×1,220×1,534 mm
Tare: 620 kgs.
Payload: 4,380 kgs.
MGW: 5,000 kgs.

Offshore Container

4′ Subsea Basket
1,360×1,360×1,864 mm
Tare: 830 kgs.
Payload: 6,170 kgs.
MGW: 7,000 kgs.

Offshore Container

13′ Waste Skips
3,965×1,829×1,609 mm
Tare: 1,500 kgs.
Payload: 6,500 kgs.
MGW: 8,000 kgs.

Reefers Containers

Offshore Container

10′ Reefer
2,991×2,438×2,591 mm
Tare: 3,080 kgs.
Payload: 6,920 kgs.
MGW: 6,920 kgs.

Offshore Container

20′ Reefer
6,058×2,896×2,438 mm
Tare: 3,110 kgs.
Payload: 27,370 kgs.
MGW: 30,480 kgs.