ตู้คอนเทนเนอร์ Offshore

ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับงาน Offshore ของไทยรีเฟอร์ใช้สำหรับการกักเก็บอาหาร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงาน offshore เราให้บริการตู้ offshore กับลูกค้ามายาวนานกว่า 20 ปี

ไทยรีเฟอร์ สามารถผลิตตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้เก็บของหรือขนส่งสินค้าสำหรับงาน offshore ได้ นอกจากนี้ไทยรีเฟอร์ยังสามารถบริการตู้ offshore ด้วยใบรับรอง DNV อีกด้วย

ด้วยสถานที่ตั้งของตู้คอนเทนเนอร์ที่แหลมฉบัง และสงขลา ทำให้ไทยรีเฟอร์สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วในพื้นที่เขตระยองและสงขลา

JM-SA/SB Series

10' Dry Goods

10′ Dry Goods
2,991×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 2,200 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 7,800 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 10,000 กก.

20' Dry Goods

20′ Dry Goods
6,058×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 4,000 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 16,000 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 20,000 กก.

Open Top Containers

10' Open Top

10′ Open Top
2,991×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 2,200 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 7,800 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 10,000 กก.

20' Open Top

20′ Open Top
6,058×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 4,500 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 15,500 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 20,000 กก.

Half Height Containers

10' Half Height

10′ HalfHeight
2,991×2,438×1,433 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 2,200 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 7,800 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 10,000 กก.

20' Half height

20′ HalfHeight
6,058×2,438×1,433 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 3,300 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 10,700 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 14,000 กก.

Mini Containers

5' Mini with Shelving

5′ Mini with Shelving
1,600×1,880×2,820 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 1,565 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 4,935 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 6,500 กก.

6' Mini

6′ Mini
1,830×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 1,600 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 6,400 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 8,000 กก.

Cargo Baskets

5' Cargo Basket

5′ Cargo Basket
1,524×1,220×1,380 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 680 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 4,320 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 5,000 กก.

12' Cargo Basket

12′ Cargo Basket
3,660×1,220×1,380 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 1,150 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 6,000 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 7,150 กก.

8' Cargo Basket

8′ Cargo Basket
2,438×1,220×1,380 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 820 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 5,180 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 6,000 กก.

21' Cargo Basket

21′ Cargo Basket
6,400×1,220×1,380 มม
น้ำหนักตู้เปล่า : 2080 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 7,920 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 10,000 กก.

Work Basket/Gas Bottle Rack/Waste Skips

4' Gas Rack

4′ Gas Rack
1,140×1,140×2,210 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 750 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 2,250 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 3,300 กก.

4' Subsea Basket

4′ Subsea Basket
1,360×1,360×1,864 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 830 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 6,170 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 7,000 กก.

4' Protector Basket

4′ Protector Basket
1,220×1,220×1,534 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 620 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 4,380 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 5,000 กก.

13' Waste Skips

13′ Waste Skips
3,965×1,829×1,609 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 1,500 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 6,500 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 8,000 กก.

Reefer Container

10' reefer Container

10′ Reefer
2,991×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 3,080 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 6,920 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 6,920 กก.

20' Reefer Container

20′ Reefer
6,058×2,896×2,438 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 3,110 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 27,370 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 30,480 กก.

offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container
offshore container