ตู้คอนเทนเนอร์ Offshore

ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับงาน Offshore ของไทยรีเฟอร์ใช้สำหรับการกักเก็บอาหาร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงาน offshore เราให้บริการตู้ offshore กับลูกค้ามายาวนานกว่า 20 ปี

ไทยรีเฟอร์ สามารถผลิตตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้เก็บของหรือขนส่งสินค้าสำหรับงาน offshore ได้ นอกจากนี้ไทยรีเฟอร์ยังสามารถบริการตู้ offshore ด้วยใบรับรอง DNV อีกด้วย

ด้วยสถานที่ตั้งของตู้คอนเทนเนอร์ที่แหลมฉบัง และสงขลา ทำให้ไทยรีเฟอร์สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วในพื้นที่เขตระยองและสงขลา

JM-SA/SB Series

10' Dry Goods

10′ Dry Goods
2,991×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 2,200 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 7,800 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 10,000 กก.

20' Dry Goods

20′ Dry Goods
6,058×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 4,000 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 16,000 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 20,000 กก.

Open Top Containers

10' Open Top

10′ Open Top
2,991×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 2,200 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 7,800 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 10,000 กก.

20' Open Top

20′ Open Top
6,058×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 4,500 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 15,500 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 20,000 กก.

Half Height Containers

10' Half Height

10′ HalfHeight
2,991×2,438×1,433 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 2,200 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 7,800 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 10,000 กก.

20' Half height

20′ HalfHeight
6,058×2,438×1,433 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 3,300 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 10,700 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 14,000 กก.

Mini Containers

5' Mini with Shelving

5′ Mini with Shelving
1,600×1,880×2,820 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 1,565 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 4,935 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 6,500 กก.

6' Mini

6′ Mini
1,830×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 1,600 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 6,400 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 8,000 กก.

Cargo Baskets

5' Cargo Basket

5′ Cargo Basket
1,524×1,220×1,380 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 680 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 4,320 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 5,000 กก.

12' Cargo Basket

12′ Cargo Basket
3,660×1,220×1,380 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 1,150 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 6,000 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 7,150 กก.

8' Cargo Basket

8′ Cargo Basket
2,438×1,220×1,380 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 820 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 5,180 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 6,000 กก.

21' Cargo Basket

21′ Cargo Basket
6,400×1,220×1,380 มม
น้ำหนักตู้เปล่า : 2080 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 7,920 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 10,000 กก.

Work Basket/Gas Bottle Rack/Waste Skips

4' Gas Rack

4′ Gas Rack
1,140×1,140×2,210 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 750 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 2,250 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 3,300 กก.

4' Subsea Basket

4′ Subsea Basket
1,360×1,360×1,864 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 830 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 6,170 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 7,000 กก.

4' Protector Basket

4′ Protector Basket
1,220×1,220×1,534 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 620 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 4,380 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 5,000 กก.

13' Waste Skips

13′ Waste Skips
3,965×1,829×1,609 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 1,500 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 6,500 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 8,000 กก.

Reefer Container

10' reefer Container

10′ Reefer
2,991×2,438×2,591 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 3,080 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 6,920 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 6,920 กก.

20' Reefer Container

20′ Reefer
6,058×2,896×2,438 มม.
น้ำหนักตู้เปล่า : 3,110 กก.
น้ำหนักสินค้าที่รับได้ : 27,370 กก.
น้ำหนักตู้เปล่ารวมกับสินค้า : 30,480 กก.