container for covid-19 screeing
Uncategorized

ตู้คอนเทนเนอร์ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 รพ.หาดใหญ่

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ สนับสนุนตู้คอนเทนเนอร์ตรวจคัดกรองเชื้อCovid19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

container for covid-19 screeing

กลุ่มบริษัทฯไทยรีเฟอร์ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อCovid19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ติดเชื้อ Covid19
โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ปฏิบัติงานให้ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่อยู่ภายในตู้ ใช้แขนออกมานอกตู้เพื่อทำการคัดกรองผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ทำให้ลดความเสี่ยงลงทั้งตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

container for covid-19 screeing
container for covid-19 screeing
container for covid-19 screeing
container for covid-19 screeing
container for covid-19 screeing
container for covid-19 screeing
container for covid-19 screeing