ตู้คอนเทนเนอร์ 45 ฟุต High Cube


ตู้คอนเทนเนอร์เย็นได้ถูกนำมาใช้ในงานขนส่งสินค้าที่จำเป็นต้องมีการควบคุมอุหภูมิภายในตู้ ได้แก่ ผัก, ผลไม้ และเนื้อสัตว์ โดยนำมาแช่แข็งด้วยเครื่องทำความเย็นของ Carrier, Daikin, Ther King และ Starcool จนถึงกระบวนการขนส่งด้วยรถหัวลากที่มีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้า (Genset) ตู้คอนเทนเนอร์เย็นขนาด 45 ฟุต High Cube เป็นตู้ที่มีความยอดเยี่ยมในการบรรจุสินค้าได้ในจำนวนมาก และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกด้วย หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์เย็น 45ฟุต High Cube เพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

Why customers choose ThaiReefer:
+ Full parts support
+ 24/7 Technical support
+ 24/7 Reefer Mechanic Call Out
+ Warranty Centre for Carrier, Daikin, ThermoKing and Star Cool
+ Fast & reliable service


45′ Reefer Container Dimensions
   
Tare weight4,850 kg10,694 lbs
Payload capacity29,150 kg64,275 lbs
Cubic capacity67 m32,365 cu ft
External length13.72 m45 ft
External height2.90 m9.6 ft
Internal length11.57 m38 ft
Internal width2.27 m7.4 ft
Internal height2.55 m8.4 ft
Door opening width2.29 m7.5 ft
Door opening height2.26 m7.4 ft
Related Link

– ArcticStore | ใช้งานง่าย มั่นใจในประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับสินค้าทุกประเภท
– ArcticSuperStore | สามารถบรรจุสินค้าได้ในปริมาณแทบไม่จำกัด
– ตู้คอนเทนเนอร์เย็น