Reefer temperature control chill mode
Uncategorized

อุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์เย็นที่ควบคุมด้วยโหมดแช่เย็น

อุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์เย็นที่ควบคุมด้วยโหมดแช่เย็น (สินค้า : ทุเรียนสด)

เปิดเครื่องทำความเย็นของตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งอุณหภูมิที่ 12 องศาเซลเซียส จากกราฟจะเห็นว่าอุณหภูมิของลมส่ง (Supply) ตกลงอย่างรวดเร็ว ส่วนอุณหภูมิของลมกลับ (return) เท่ากับ 34 องศาเซลเซียส

Reefer Temerature Control Chill Mode

ผ่านไป 24 ชั่วโมง ลมส่ง (supply) มีอุณหภูมิเท่ากับ 15 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของลมกลับ (return) เท่ากับ 21 องศาเซลเซียส
สินค้าเป็นทุเรียนสด ใช้เวลานานในการลดอุณหภูมิ

Reefer Temerature Control Chill Mode

ผ่านไปอีก 8 ชั่วโมง ( 32 ชั่วโมง นับจากเปิดเครื่อง) อุณหภูมิของลมส่ง (supply) ได้ตามที่ตั้งเอาไว้ คือ 12 องศาเซลเซียส และจะเลี้ยงอุณหภูมิไว้ที่ 12 องศาเซลเซียสต่อเนื่อง
ส่วนลมกลับ (Return) ได้อยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส

Reefer Temerature Control Chill Mode

หลังจากผ่านไป 11 ชั่วโมง (43 ชั่วโมง นับจากเปิดเครื่อง) ลมส่ง (supply) ยังคงอยู่ที่ 12 องศาเซลเซียส (ตามที่ตั้งอุณหภูมิไว้) ในขณะที่ลมกลับ (Return) ค่อยๆลงอย่างช้าๆ อยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส
ในการทำงานของโหมดแช่เย็นหรือโหมดชิลล์ เครื่องทำความเย็น ส่งลมเย็น (Supply) ตามที่อุณหภูมิที่เราตั้งไว้ ในเคสนี้ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 12 องศาเซลเซียส

Reefer Temerature Control Chill Mode

หากสนใจเช่าตู้คอนเทนเนอร์เย็นหรือการขนส่งสินค้าห้องเย็น โปรดติดต่อเรา

*ข้อมูลข้างต้นใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น การโหลดสินค้าที่แตกต่างกันอาจได้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับ สินค้า กระบวนการโหลดสินค้า อุณหภูมิภายนอก สภาพกล่องสินค้า สภาพตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแช่เย็น หรือโหมดสินค้าสด
– โหมดแช่เย็น ทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่า -10 องศาเซลเซียส
– เครื่องทำความเย็นจะเลี้ยงอุณหภูมิลมส่ง ตามอุณหภูมิที่ได้ตั้งไว้
– เครื่องทำความเย็น สามารถเลี้ยงอุณหภูมิของลมส่ง ไม่เกิน +-0.25 องศาเซลเซียส จากค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้
– พัดลมคอยส์เย็น ทำงานที่ความเร็วรอบสูง