Uncategorized

ตู้คอนเทนเนอร์เสียหายจากภาวะสูญญากาศ

     ไทยรีเฟอร์ ขอแนะนำลูกค้าทุกท่านว่า ก่อนที่ท่านจะเปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์เพื่อขนถ่ายสินค้าของท่าน ให้ปิดเครื่องทำความเย็นและเปิดช่องระบายอากาศ (Air Vent) ประมาณ 15 นาทีก่อน เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมตู้ที่อาจเสียหายจากภาวะสุญญากาศภายในตู้คอนเทนเนอร์

     ในภูมิภาคเขตร้อน โดยเฉพาะในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ทั้งสองปัจจัยนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็นบุบหรือยุบได้ เราเรียกมันว่า “การเสียหายจากสุญญากาศ” ระหว่างที่เครื่องทำความเย็นกำลังทำงานอยู่ ความชื้นที่กระจายอยู่ในอากาศจะแข็งตัว ความดันของไอน้ำในอากาศจะลดลง ด้วยเหตุนี้ภาวะสุญญากาศในตู้จะเพิ่มขึ้น ในอีกสถานการณ์หนึ่งที่ประตูตู้เปิดและปิดตอนที่ตู้มีสินค้าหรือไม่มีก็ตาม ภาวะสุญญากาศก่อตัวขึ้นอย่างไว (จุดพีคสุดใช้เวลาเพียง 5 นาที) เหตุผลเกิดจากอุณหภูมิภายในตู้ลดลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง

reefer container vacumm damage
reefer container vacumm damage

Related Posts