ข้อมูลติดต่อ

ลานมหาชัย (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : 1/6 หมู่ 7 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ข้อมูลติดต่อลาน
โทร : +6634 466044, +6634 466469

ติดต่อฝ่ายขนส่ง
คุณมาลี
โทร : +6681 989-6068

คุณสุรดิษ
โทร +6681 944-1484

ติดต่อเช่า-ซื้อตู้คอนเทนเนอร์
คุณจูงใจ
โทร : +6693 180-4447

Share Location
เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

สำนักงานฝ่ายขาย (สีลม)

ที่อยู่ : 139/39 ซอย 5 หมู่บ้านโกลเด้นซิตี้ สาธร หมู่ 11
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ข้อมูลติดต่อ
โทร : +662 415-2959, +662 415-2960, +662 415-2961

ติดต่อฝ่ายขาย
คุณประภาพรรณ
โทร : +6680 154-6365, +6697 145-4156

คุณกมลพรรณ
โทร : +6696 645-9265

Share Location

เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

สำนักงานชิปปิ้ง (คลองเตย)

ที่อยู่ : 444 อาคาร B PAT ชั้น 6 ห้อง 6/1 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ข้อมูลติดต่อ
โทร : +662 240-0756

ติดต่อฝ่ายชิปปิ้ง
คุณจารึก
โทร : +6681 333-9744

คุณศรัณย์
โทร : +6686 773-9394


Share Location
เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

ลานแหลมฉบัง
(บริษัทรีเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ จำกัด)

ที่อยู่ : 207/1 หมู่ 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ข้อมูลติดต่อลาน
โทร : +6686 777-5324, +6689 670-7204

 

Share Location

เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

ลานสงขลารีเฟอร์
(บริษัทสงขลารีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด)

ที่อยู่ : 13/4 หมู่ 6 ถ.เกาะยอ-ขาวแดง ต.สทิงหม้อ
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

ข้อมูลติดต่อลาน
โทร : +6674 496-936-40

 

Share Location

เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

ลานสะเดา

ที่อยู่ : 146 หมู่ 2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
ข้อมูลติดต่อลาน
โทร : +6634 466044 ext 204, +6695 015-7772

 

Share Location

เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ ฝ่ายช่างเทคนิค :

คุณอภิชาติ

โทร : +6681 620-7417

คุณสุพล

โทร : +6687 530-6745

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และบริการ :

คุณประภาพรรณ

โทร : +6680 154-6365, +6697 145-4156

คุณกมลพรรณ

โทร : +6696 645-9265

ฝ่ายบุคลากร :

คุณลักขณา

โทร : +6634 466044, +6634 466469 ต่อ 110

ฝ่ายบัญชี

คุณจิดาภา

โทร : +6634 466044, +6634 466469 ต่อ 139

แผนกการเงิน

คุณสุลัดดา

โทร +6634 466044, +6634 466469 ต่อ 106

ฝ่ายจัดซื้อ-สโตร์

คุณกนกกานต์

โทร : +6634 466044, +6634 466469 ต่อ 228