ข้อมูลติดต่อ

ลานมหาชัย (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : 1/6 หมู่ 7 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ข้อมูลติดต่อลาน
โทร : +6634 466044, +6634 466469

ติดต่อบริการขนส่งข้ามแดน
คุณมาลี
โทร : +6681 989-6068

ติดต่อบริการขนส่งภายในประเทศ
คุณสุรดิษ
โทร +6681 944-1484

ติดต่อเช่า-ซื้อตู้คอนเทนเนอร์
คุณจูงใจ
โทร : +6693 180-4447

Share Location
เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

สำนักงานฝ่ายขาย (สีลม)

ที่อยู่ : 139/39 ซอย 5 หมู่บ้านโกลเด้นซิตี้ สาธร หมู่ 11
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ข้อมูลติดต่อ
โทร : +662 415-2959, +662 415-2960, +662 415-2961

ติดต่อฝ่ายขาย
คุณประภาพรรณ
โทร : +6680 154-6365, +6697 145-4156

คุณกมลพรรณ
โทร : +6696 645-9265

Share Location

เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

สำนักงานชิปปิ้ง (คลองเตย)

ที่อยู่ : 444 อาคาร B PAT ชั้น 6 ห้อง 6/1 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ข้อมูลติดต่อ
โทร : +662 240-0756

ติดต่อฝ่ายชิปปิ้ง
คุณจารึก
โทร : +6681 333-9744

คุณศรัณย์
โทร : +6686 773-9394


Share Location
เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

ลานแหลมฉบัง
(บริษัทรีเฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ จำกัด)

ที่อยู่ : 207/1 หมู่ 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ข้อมูลติดต่อลาน
โทร : +6686 777-5324, +6689 670-7204

ติดต่อบริการขนส่ง พื้นที่แหลมฉบัง
คุณพัชรี
โทร : +6698 838-8315

 

Share Location

เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

ลานสงขลารีเฟอร์
(บริษัทสงขลารีเฟอร์ เซอร์วิส จำกัด)

ที่อยู่ : 13/4 หมู่ 6 ถ.เกาะยอ-ขาวแดง ต.สทิงหม้อ
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

ข้อมูลติดต่อลาน
โทร : +6674 496-936-40

 

Share Location

เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

ลานสะเดา

ที่อยู่ : 146 หมู่ 2 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
ข้อมูลติดต่อลาน
โทร : +6634 466044 ext 204, +6695 015-7772

 

Share Location

เวลาเปิดทำการ : จ. – ส. เวลา 08.00 – 17.00

กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ ฝ่ายช่างเทคนิค :

คุณอภิชาติ

โทร : +6681 620-7417

คุณสุพล

โทร : +6687 530-6745

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และบริการ :

คุณประภาพรรณ

โทร : +6680 154-6365, +6697 145-4156

คุณกมลพรรณ

โทร : +6696 645-9265

ฝ่ายบุคลากร :

คุณลักขณา

โทร : +6634 466044, +6634 466469 ต่อ 110

ฝ่ายบัญชี

คุณจิดาภา

โทร : +6634 466044, +6634 466469 ต่อ 139

แผนกการเงิน

คุณสุลัดดา

โทร +6634 466044, +6634 466469 ต่อ 106

ฝ่ายจัดซื้อ-สโตร์

คุณกนกกานต์

โทร : +6634 466044, +6634 466469 ต่อ 228

วันหยุดประจำปีของกลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ 2564

1. ​วันขึ้นปีใหม่1-2 มกราคม 2564
2. วันมาฆบูชา26 กุมภาพันธ์ 2564
3. วันสงกรานต์12-14 เมษายน 2564
4. วันแรงงาน1 พฤษภาคม 2564
5. วันอาสาฬหบูชา24 กรกฎาคม 2564
6. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2564
7. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2564
8. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 2564
9. วันปิยมหาราช23 ตุลาคม 2564
10. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร6 ธันวาคม 2564
11. วันสิ้นปี31 ธันวาคม 2564