Suvannakhet laos fair
Uncategorized

ไทยรีเฟอร์ขยายตลาดการขนส่งสินค้าข้ามแดนสู่ประเทศลาว

     เมื่อวัน 21-24 กันยายน 2561 ทางไทยรีเฟอร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ในงาน ASEAN FAIR LAOS 2018 ที่จัดขึ้น ณ สะหวัน ไอเต็ก เขตสะหวันนะเขต ประเทศลาว โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ และขยายตลาดการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว ภายในงานมีพี่น้องประชาชนชาวลาวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนักศึกษา ข้าราชการ และกลุ่มนักธุรกิจ

สอบถามข้อมูลบริการขนส่งข้ามแดน เพิ่มเติม ติดต่อ info@ThaiReefer.co.th