Uncategorized

ขนส่งข้ามแดนไทย ลาว เวียดนาม พร้อมเครื่องปั่นไฟ

บริการขนส่งข้ามแดนไทย ลาว เวียดนาม พร้อมเครื่องปั่นไฟ

     ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม เป็นส่วนหนึ่งในอาเซียน และมีถนนที่เชื่อมโยงถึงกัน ไทยรีเฟอร์ ได้จดทะเบียนรถหัวลากมีใบอนุญาตพิเศษสามารถขนส่งตู้สินค้าห้องเย็นไปประเทศลาว และเรายังสามารถส่งต่อตู้สินค้าไปยังรถหัวลากเวียดนามเพื่อบริการส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง นี่คือบริการขนส่งสินค้าข้ามแดน ไทย – ลาว – เวียดนาม ท่านสามารถดูรูปภาพประกอบด้านล่าง จะเป็นบริการขนส่งข้ามแดน ลาว – เวียดนาม (ด่านจอหล่อ)

Thailand Laos Vietnam Cross Border Reefer Trucking
Thailand Laos Vietnam Cross Border Reefer Trucking
Thailand Laos Vietnam Cross Border Reefer Trucking
Thailand Laos Vietnam Cross Border Reefer Trucking
Thailand Laos Vietnam Cross Border Reefer Trucking
Thailand Laos Vietnam Cross Border Reefer Trucking
Thailand Laos Vietnam Cross Border Reefer Trucking
Thailand Laos Vietnam Cross Border Reefer Trucking