Uncategorized

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

การทดสอบผลิตภัณฑ์ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

ThaiReefer เสนอการทดสอบผลิตภัณฑ์จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตั้งแต่ +30 ถึง -30 องศาเซลเซียส
ติดต่อเราได้ที่ info@ThaiReefer.co.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม