give scholarship essay contest
News, Uncategorized

มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานที่ชนะการประกวดเรียงความวันเด็ก

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ มอบทุนการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจ ให้บุตรพนักงานที่ชนะการประกวดเรียงความวันเด็ก 2565

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัท ไทยรีเฟอร์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่เข้าร่วมประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสวันเด็กปี 2565

ทางทีมงานไทยรีเฟอร์ นำทีมโดย คุณคงพร คุปตาภา รองกรรมการบริษัท เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่ชนะการประกวดเรียงความ โดยทางทีมได้ไปส่งมอบทุนถึงหน้าบ้านของพนักงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน และช่วดลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อให้เกิดแรงจูงใจกับบุตรของพนักงานในการตั้งใจเล่าเรียนต่อไป

children day
children day
children day