heelo

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ ร่วมสนับสนุน และเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล SK87 GOLF CHARITY ซึ่งจัดโดยชมรมนักเรียนเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น87

6 มิถุนายน 2559

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ร่วมสนับสนุน และเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล SK87 GOLF CHARITY

เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มไทยรีเฟอร์ โดยกรรมการผู้จัดการ นายไตรเดช คุปตาภาได้ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)และเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SK87 GOLF CHARITY ณ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยชมรมนักเรียนเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 87

ทั้งนี้ รายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ ชมรมนักเรียนเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 87 จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่อไป

กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนงานของชมรมนักเรียนเก่าสวนกุหลาบ รุ่น 87 ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง