ซ่อมตู้คอนเทนเนอร์เย็น


บริการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์เย็น

บริการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์เย็น
บริการซ่อมตู้คอนเทนเนอร์เย็น

Our experienced and accredited reefer technicians are well trained by refrigeration manufacturers including Carrier Transicold, Daikin, Starcool, Thermoking and Mitsubishi. In addition, Thaireefer provides mobile reefer technician team 24 hours on call and can reach any malfunction unit in Mahachai zone within 1 hour. Services to any parts of Thailand can also be arranged. Most of our customers are highly confidence with our reefer service team

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัทรีเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ซีเอ จำกัด (แหลมฉบัง)
Mr. Terence Wong
โทร : +6697 265-2398

บริษัทรีเฟอร์เอ็กซเพรส จำกัด (มหาชัย)
คุณเอราวัณ วงศ์ไพบูลย์
โทร : +6681 585-0072
คุณอภิชาติ เชิญธงไชย
โทร : +6681 620-7417

บริษัทสงขลารีเฟอร์เซอร์วิส จำกัด (สงขลา)
ตู้คอนเทนเนอร์เย็น :
คุณสมศักดิ์ มีนุ่น
โทร : +6681-599-0602
ตู้คอนเทนเนอร์แห้ง :
คุณกฤษฏา ปั้นดี
โทร : +6681-738 7229Download

Maintenance and User Manual for Reefer Container (Carrier)

Document Basic to repair Reefer Container